Програма за строителни изчисления

програма за строителни изчисления

В строителният бизнес често най-трудната задача е правилното управление на обектите, така че да няма загуба на пари и преминати срокове. 
В помощ на строителя, разработихме програма, с която лесно можете да следите Вашите обекти, да правите нужните изчисления и да имате бързи справки за всички материали, които сте заложили.

Building Manager е софтуер, разработен за нуждите на строителния бранш, а чрез нея можете да правите следните неща:
– създадете КСС на обект
– извадите справка за отделна операция от етапа на строителство
– следите потоците пари
– изготвяте динамични графици и проследявате срокове на изпълнение
– създавате отчети за изпълнено и оставащо
– изготвяте актове за завършени етапи 
– използвате готови шаблони, съдържащи разходни норми на труд и материали
– следите цените на материали, ако има промяна в тях
– работите в екип по един обект
– менажирате всички обекти от едно място
– съхраните и прехвърлите Вашата информация лесно
Програмата за строителни изчисления съкращава времето за работа, като дава възможност за импортиране на съществуваща информация, която да пригодите спрямо обекта, върху който работите. Има въведена голяма база данни съдържаща строителни материали, маханизация и работни позиции, чрез нея можете лесно да добавите това, което Ви е необходимо.