BM mono/server

Building Manager – mono

Предназначен за фирми, в които има само едно работно място на BM или няколко работни места, които няма да работят едновременно върху обща информация. Не изисква инсталиране на сървърен модул. Моно вариант работи по начина на предходните версии Building Manager – на всеки компютър се работи на отделна база данни. Обектите могат да се обменят по мрежата или друг преносител между потребителите.

Цена на BM 21

  • Закупуване на едногодишен лиценз за нови клиенти – 480 лв без ДДС
  • Подновяване на лиценз след изтичане – 360 лв без ДДС

*Обявените цени са за лиценз за едно работно място.

Научи повече

Building Manager – cl/ser

Предназначен за фирми, в които има няколко служители, работещи в екип. Изисква инсталиране на сървърен модул. При клиент/сървърният вариант базата данни се намира на сървър. Всяка клиентска инстанция се свързва към сървъра по TCP/IP протокол. Базата данни е обща за всички клиентски инстанции.

Цена на BM 21

  • Закупуване на едногодишен лиценз за нови клиенти – 480 лв без ДДС
  • Подновяване на лиценз след изтичане – 360 лв без ДДС

*Обявените цени са за лиценз за едно работно място.
*Закупува се сървърен модул, на цената на едно работно място.

Научи повече

Минимални системни изисквания:

За моно вариант и клиентски инстанции:

– Минимални изисквания за работни станции
Процесор >=2800 Mhz; RAM >=2 GB
Windows® Vista/7/8/10/11

BM 21MonoCl/serv
Едногодишен лиценз
Не е необходима постоянна връзка с интернет
Eдновременнa работа върху данните
База данни на сървър
Операционна система: Windows®

За клиент/сървър вариант:

– Софтуерна среда
Мрежова операционна система: Windows®
База от данни: FireBird 2.5.

– Мрежа – 100 Mb


– Минимални изисквания за Сървър ( при работа до 10 работни инстанции)
Двуядрен процесор >=2 Ghz; RAM >= 2 GB
Windows® 2003/2008/2012/Vista/7/8/10/11
– Минимални изисквания за Сървър (при работа до 20 работни инстанции)
Многоядрен Процесор >=3 Ghz; RAM >=4 GB
Windows® 2003/2008/2012