BM podobrenia

Изчистен дизайн

Макар и много близък до предходните версии, дизайнът на BM21 е опростен и улеснен за ползване.

Предоставена е възможност на клиента сам да направи някои настройки на външния вид за свое удобство при работата с програмата.

Групово или поединично добавяне на анализи в ПСД

Включили сме нов начин на добавяне на анализи в ПСД.

Номенклатурата на наличните анализи и вече съществуващите обекти са в една таблица, с различни възможности за търсене. Може да се добавят анализи един по един или няколко едновременно. Има възможност предварително да се въведе количеството за всеки анализ или да се коригира в ПСД. Може да се добавя както с бутони така и с drag&drop.

Поддържане на дълги имена на анализите

Отново по запитване на клиенти през годините, в BM21 сме добавили възможност името на анализите да е с произволна дължина вместо ограничението до 256 знака, както е при BM12.

Нов вид закръгляване

В предходните версии анализите се изчисляват с пълна точност и има възможност са се настрои дали да има закръгляване на цената на анализа до втори знак след запетаята и използването на тази закръглена стойност в ПСД. 

В BM21 е добавена нова опция за закръгляване. При нея се закръглява стойността на всеки ред в анализа при неговото изчисление – стойностите на отделните ресурси, на допълнителните разходи, на печалба, на общата сума.  

Крайната сума на обекта е видима и от страниците на ресурсите

Където и да сте в обекта, виждате крайната му стойност върху заглавната лента на формата Така в процеса на работа имате своевременна информация за така изчислен обекта дали удволетворява изискванията на бюджета.

 

Лесна промяна на име на анализ навсякъде в обекта

В BM21 може да се коригира директно името на анализа в обекта. При корекцията има възможност промяната да се отрази само за този конкретен анализ в обекта или на всички участия на този анализ в целия обект.

И още ...

Добавени са множество различни нови възможности като:

•  Категоризация на операциите за по-лесното следене на процеса на обработване на анализите в ПСД

•  Възможност да се задава на възлите мерна единица, различна от брой

•  Улеснен начин за групово въвеждане на еднакви стойности в таблиците на ресурсите 

Както и много други функции улесняващи  работата с програмата.

 
Екипът на фирма „ДС 6“ ООД остава насреща при възникнали въпроси и продължава да работи за развиване и усъвършенстване на продуктите, които предлага на своите клиенти.