Building Manager 21 е тук!

Building Manager 20

Building Manager 21 е най – новата версия на Building Manager. 

Building Manager 21 запазва доказаната във времето стабилност, надеждност и функционалност на оригиналния продукт. Промените са насочени към улесняване на начина на ползването на продукта, както и да следват  съвременните изисквания и потребности на строителния бизнес. Всички промени са съобразени с мнението и опита на наши клиенти. 

С версия Building Manager 21 клиентите получават:

•   Изчистен и опростен дизайн за бърза и лесна работа 
•   Изцяло нови функционалности, полезни при търгове за Обществени поръчки
•   Добавени функционалности от по – стари версии, доказали удобството си 
•   Отстранени проблеми от предходни версии
•   Оптимизирана скорост на продукта по време на работа