Predimstva 1

Building Manager

Десктоп програма за управление на строителство

Софтуер в услуга на строителния бизнес

Изцяло локална инсталация. За повече от 25 години, тя се е утвърдила като необходим инструмент за всеки инвеститор, който държи да има отчетност и прегледност в детайли за своите обекти. Позволява Ви да менажирате всички обекти от едно място, улеснява процеса, дава възможност за структуриране и бърза организация на работния процес. След познатите версии BM 1.32, BM05, BM08 и BM12 Ви представяме   актуалната BM 21

Разлики между версии BM12 и BM21

BM 12BM 21
Закръгляване на всеки ред в анализа -+
По-дълги имена на анализите-+
Постоянни стойности на дпр и печалба-+
Допълнителена информация за цените в обекта-+
Замяна на ресурси в обекта-+
Лесно търсене в много обекти-+
Подобрения в импорт на КС-+
Импорт на КСС-+
Настройка на външния вид на Анализа и текстовете-+
% ДПР в анализа в отедлна колона и допълниътелни формули-+
Лесна замяна на имената и мерните единици в анализите на базов обект-+
Допълниетелна настройка на редовете със суми в таблица ПСД-+
Допълнителни колони с материали и механизация в таблица ПСД-+
Лесно се намира информация от друг обект, възможност за използване в текущия++
Възможност за справки за част от обекта - КС, материали, труд и т.н.++
Възможност за промяна/замяна анализи или ресурси в една или няколко части от обекта или цял обект едновременно++
Постоянно зададени или различни % дпр и печалба в целия обект или в подобектите и анализите++
Следене на разлика в цените на материали /труд/механизация в обекта - лесен достъп до информацията++
Лесно се вижда
участието на всеки ресурс в обекта, с неговите характеристики
++
Възможност за прибавяне документи и картинки към подобектите и анализите++
Статус на анализа - за преглед / одобрение / редакция++
Възможност за едновременна редакция само част (или всички) анализи в обекта, които са с едно име++
Справка за няколко обекта на определена част (подобект)++
BM 21 MonoBM 21 Client/server
Едногодишен лиценз
Не е необходима постоянна връзка с интернет
Eдновременнa работа върху обща информация
База данни на сървър
Операционна система: Windows®

Вариации на BM 21

Защо да изберете Building Manager

Работа в екип

Опции за споделяне на информация и работа върху обща база.

Сигурност на данните

Автоматичен архив спрямо изискванията на потребителя.

Импорт и експорт

Имтортиране и експортиране от и към Excel.

Защита на обекти

Възможност за въвеждане на парола към обект.

Какво можете да правите с Building Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Експортиране на справка към счетоводни сметки, създадения файл ще бъде с разширение r2w. Справката може да бъде за определен период или върху цял обект. Показват се суми по дебити и кредити, спрямо въведените стойности и актуване на завършени етапи.

Our Team

A short introduction to your team members and why their background should inspire potential clients’ confidence.

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Trusted By

This is a place to showcase the logos of some of your clients

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.

© 2022 All Rights Reserved.