Мъдро управление Успешен бизнес

BM21

BM12

Download

Изтеглете демо версия на БМ12

Изтеглете ръководство за БМ12

Изтеглете програма за отдалечена помощ през Интернет

Често Задавани Въпроси

Софтуерна среда

• Мрежова операционна система: Windows®
• База данни: FireBird 2.5.

Клиент/Сървър вариант

Минимални изисквания за Сървър (5-10 работни станции)
• Двуядрен процесор >=2 Ghz; RAM >= 2 GB
• Windows® 2003/2008/2012/Vista/7/8/10
Препоръчителни изисквания за Сървър (10-20 работни станции)
• Многоядрен Процесор >=3 Ghz; RAM >=4 GB
• Windows® 2003/2008/2012
Препоръчителни изисквания за Клиенти (работни станции)
• Процесор >=2800 Mhz; RAM >=1 GB
• Windows® Vista/7/8/10
Мрежа – 100 Mb

Моно вариант

• Процесор >=2800 Mhz; RAM >=1 GB
• Windows® Vista/7/8/10

Building Manager 12 – mono

Предназначен за фирми в които има само едно работно място на BM. Не изисква инсталиране на сървърен модул.

Building Manager 12 – клиент/сървърна версия

Предназначен за фирми в които има няколко служители, работещи в екип.

Програмата може да се използва с една от следните бази данни:
База данни по НКПИД, УСН 78, и др. – разработка на ‘ПАНДЕМ’ ООД – http://pandem.eu/
Безплатна база данни с номенклатурите по УСН 78, разпространявани с BM08, RM, BM05
Потребителя може да включва във всички бази собствени анализи и номенклатури по избор от обекти и бази на BM08/RM.

Цени в EUR без ДДС, лиценз за едно работно място – еднократно заплащане :

програма нов лиценз upgrade от BM08 upgrade от РМ и по-стари
BM12 500 250 300
BM08 400   250
Цени на BM21 в ЛЕВА без ДДС, лиценз за едно работно място –  едногодишен абонамент :
       текущи клиенти – 360 лв
       нови клиенти   – 480 лв

BM08 е проектиран за операционна система Windows XP и единствено на нея гарантирано ще работи правилно. За по-новите операционни системи е предназначена BM12.

Контакти

    0896 630 291

    office@buildingmanager.bg