Мъдро управление Успешен бизнес

Building Manager е десктоп програма за управление на строителството, с изцяло локална инсталация. За повече от 25 години, тя се е утвърдила като необходим инструмент за всеки инвеститор, който държи да има отчетност и прегледност в детайли за своите обекти. Тя спомага в работата по офериране и остойностяване на обекти преди и по време на строителството. В нея с лекота се създават проектно сметна документация, анализ на цените по договор, актове за отчитане на свършената работа, създаване и проследяване графика на работата на обекта.

BM21

BM12

Често Задавани Въпроси

Софтуерна среда

• Мрежова операционна система: Windows®
• База данни: FireBird 2.5.

Клиент/Сървър вариант

Минимални изисквания за Сървър (5-10 работни станции)
• Двуядрен процесор >=2 Ghz; RAM >= 2 GB
• Windows® 2003/2008/2012/Vista/7/8/10
Препоръчителни изисквания за Сървър (10-20 работни станции)
• Многоядрен Процесор >=3 Ghz; RAM >=4 GB
• Windows® 2003/2008/2012
Препоръчителни изисквания за Клиенти (работни станции)
• Процесор >=2800 Mhz; RAM >=1 GB
• Windows® Vista/7/8/10
Мрежа – 100 Mb

Моно вариант

• Процесор >=2800 Mhz; RAM >=1 GB
• Windows® Vista/7/8/10

Building Manager – mono

Предназначен за фирми, в които има само едно работно място на BM или няколко работни места, които няма да работят едновременно върху обща информация. Не изисква инсталиране на сървърен модул.

Building Manager – клиент/сървърна версия

Предназначен за фирми, в които има няколко служители, работещи в екип.

Програмата се предоставя  с номенклатура от СМР-та и УСН-та по нормативи задължителни до 1978г.,  разпространявани и с предходните версии BM08, RM и BM05.

Има възможност, чрез годишен абонамент, базата да бъде актуализаира по НКПИД, разработка на ‘ПАНДЕМ’ ООД.

Независимо, с каква база се работи, може да се създават собствени анализи или да се импортират анализи и обекти от други работещи BM бази.

Цена на BM 12

 

Цената е в EUR без ДДС, за лиценз за едно работно място.

Заплаща се десетгодишен лиценз за ползване на програмния продукт.

Нов лиценз

EUR 500

Актуализация от БМ08

EUR 250

Актуализация от РМ и по-стари

EUR 300

  

Цена на BM 21

 

Цената е в ЛЕВА без ДДС, за лиценз за едно работно място.

Заплаща се едногодишен лиценз за ползване на програмния продукт.

Нов лиценз

480 лв.

Актуализация от предишни версии

360 лв.

При клиент/сървърна версия цената на сървърния модул е равна на цената на едно работно място. 

BM08 е проектиран за операционна система Windows XP и единствено на нея гарантирано ще работи правилно. За по-новите операционни системи са предназначени версиите BM 12 и BM 21.

Контакти

    0896 630 291

    office@buildingmanager.bg