Мъдро управление Успешен бизнес

BM21

BM12

Download

Изтеглете демо версия на BM 12

Изтеглете демо версия на BM 21

Изтеглете програма за отдалечена помощ през Интернет

Често Задавани Въпроси

Софтуерна среда

• Мрежова операционна система: Windows®
• База данни: FireBird 2.5.

Клиент/Сървър вариант

Минимални изисквания за Сървър (5-10 работни станции)
• Двуядрен процесор >=2 Ghz; RAM >= 2 GB
• Windows® 2003/2008/2012/Vista/7/8/10
Препоръчителни изисквания за Сървър (10-20 работни станции)
• Многоядрен Процесор >=3 Ghz; RAM >=4 GB
• Windows® 2003/2008/2012
Препоръчителни изисквания за Клиенти (работни станции)
• Процесор >=2800 Mhz; RAM >=1 GB
• Windows® Vista/7/8/10
Мрежа – 100 Mb

Моно вариант

• Процесор >=2800 Mhz; RAM >=1 GB
• Windows® Vista/7/8/10

Building Manager 12 – mono

Предназначен за фирми в които има само едно работно място на BM. Не изисква инсталиране на сървърен модул.

Building Manager 12 – клиент/сървърна версия

Предназначен за фирми в които има няколко служители, работещи в екип.

Програмата може да се използва с една от следните бази данни:
База данни по НКПИД, УСН 78, и др. – разработка на ‘ПАНДЕМ’ ООД – http://pandem.eu/
Безплатна база данни с номенклатурите по УСН 78, разпространявани с BM08, RM, BM05
Потребителя може да включва във всички бази собствени анализи и номенклатури по избор от обекти и бази на BM08/RM.

Цени в EUR без ДДС, лиценз за едно работно място – еднократно заплащане :

програма нов лиценз upgrade от BM08 upgrade от РМ и по-стари
BM12 500 250 300
BM08 400   250
Цени на BM21 в ЛЕВА без ДДС, лиценз за едно работно място –  едногодишен абонамент :
       текущи клиенти – 360 лв
       нови клиенти   – 480 лв

BM08 е проектиран за операционна система Windows XP и единствено на нея гарантирано ще работи правилно. За по-новите операционни системи е предназначена BM12.

Контакти

    0896 630 291

    office@buildingmanager.bg